Aktuality

Přání

25.12.2016 08:20
Příjemné a spokojené vánoční svátky, zdraví, rodinnou, pracovní pohodu a pokud možno jen pozitivní zprávy v roce 2017 přeje všem příznivcům a návštěvníkům těchto stránek spolek Bernard

IV. Procesí okolo vrchu sv. Rocha

02.09.2016 11:10
V neděli 21.8. se uskutečnilo za nepříznivého počasí IV. procesí s pobožností křížové cesty. Zahájení předcházela silná dešťová průtrž, ale nakobec se po uvítacím slově počasí zklidnilo a kromě občasného mrholení 25 účastníků akci zvládlo, včetně poutníka z Ostravy, který je příznivec nejen této...

Poděkování

10.08.2016 08:16
Spolek Bernard děkuje za sponzorský dar na opravu křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha  firmě Danek Group, s.r.o, panu Milanu Petrovi st.

IV. Procesí okolo vrchu sv. Rocha

09.08.2016 07:30
Spolek Bernard a Římskokatolická farnost Zlaté Hory zve v neděli 21. srpna na IV. Procesí s pobožností křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha. Tato již tradiční akce je věnována sv. Anně, ochránkyni manželství, za šťastný sňatek, požehnání dětí, za šťastný porod, matek a vdov. Zahájení bude v 15. hod....

Dělová rána

12.06.2016 11:44
V loňském roce musela být plánovaná akce pro špatné počasí zrušena a tak doufejme s přízní Nejvyššího, že se nám podaří na Rochuse ukončit letošní školní rok za dobrého počasí a uvítat tak blížící se prázdniny. Zveme v neděli 26.6. od 14.00 hod. na odpolední vycházku ke kapli sv. Rocha rodiče s...

Výstavba nových kaplí křížové cesty

12.06.2016 11:12
Koncem března zahájila firma ing. Petra Vidura,  Zepra mining, II. etapu obnovy křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha. Byly vyhloubeny výkopy pro založení základů a v polovině měsíce dubna zahájeno zdění kaplí č. 8 - 12 z betonových prefabrikátů. Potom následuje obložení bedněním z desek a...

Sekání trávy

24.05.2016 13:58
Jelikož úsek křížové cesty mezi V. a VI. zastavením není vyšlapán turisty, je nutné zatím vysekat každý rok trávu. V sobotu 21.5. tak bylo provedeno za příznivého počasí a v zarostlé louce byla brzy znatelná nová pěšina, včetně vyčištění okolí obou kapliček.  

Úprava okolí u kapličky č. VI.

23.04.2016 12:42
U kapličky č. VI. bylo potřeba zlikvidovat drobný nárust stromů a upravit její okolí. V sobotu 2.4. se konala brigáda několika členů spolku, kteří se zhostili tohoto úkolu a prostor v okolí kapličky byl vyřezán, upraven a odstraněné stromky připraveny pro odvoz. Zůstatky po stromcích byly...

Příspěvek města Zlaté Hory

23.04.2016 12:33
Městské zastupitelsvto Zlatých Hor schválilo na rok 2016 spolku Bernard příspěvek 40 000,- Kč na další pokračování obnovy křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha. Děkujeme.

Činnost roku 2015

10.02.2016 09:55
V měsíci květnu bylo provedeno technickými službami Zlatých Hor odvodnění prostoru u V. zastavení, který byl rozmočen dlouholetou absencí údržby odvodňovacího příkopu. Terén tak byl během měsíce vysušen a přístupný. Členové spolku provedli v červenci vysekání trávy na pěšině mezi V. a VI....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>