Ondřejovice

Rytířský lenní statek vratislavského biskupství. Vystřídala se zde řada majitelů jako Maltizi, Jerinové, Wimmersbergové aj. Posledními byli Rudzinští z Rudna, kteří je vlastnili do roku 1945.