Činnost roku 2015

10.02.2016 09:55

V měsíci květnu bylo provedeno technickými službami Zlatých Hor odvodnění prostoru u V. zastavení, který byl rozmočen dlouholetou absencí údržby odvodňovacího příkopu. Terén tak byl během měsíce vysušen a přístupný.

Členové spolku provedli v červenci vysekání trávy na pěšině mezi V. a VI. zastavením a v lesní části křížové cesty mezi VII. až XII. zastavením.

Počátkem měsíce srpna zhotovili pracovníci lesního hospodářství města Zlatých Hor lávku přes příkop u V. zastavení s krásným lidovým zábradlím.

Spolek Bernard prezentoval svou činnost při Hlavní pouti na Mariahilf 8.8. 2015

Dne 16.8. 2015 se konalo III. procesí s pobožností křížové cesty, věnované sv. Jiří , patronu a ochránci v boji všeho druhu. Počasí účastníkům přálo a přestože jejich počet byl jako v loňském roce 2014, uvítali jsme mezi sebou první zahraniční poutníky, z polského Jarnoltowka. Zúčastnění kromě duchovního usebrání  mohli také zhodnotit nově postavený můstek u V. zastavení, který navádí návštěvníky na další průběh křížové cesty.

Spolek Bernard děkuje sponzorům roku 2015, kterými byli  - město Zlaté Hory, pan Mrozek z Ostravy, pan Petroš - firma Halen s.r.o. a paní M. Horákové - obchod u hranic, oba ze Zlatých Hor. Díky patří také všem, kteří si zakoupili pamětní minci.