Dělová rána

12.06.2016 11:44

V loňském roce musela být plánovaná akce pro špatné počasí zrušena a tak doufejme s přízní Nejvyššího, že se nám podaří na Rochuse ukončit letošní školní rok za dobrého počasí a uvítat tak blížící se prázdniny. Zveme v neděli 26.6. od 14.00 hod. na odpolední vycházku ke kapli sv. Rocha rodiče s dětmi a všechny, kteří se chtějí jen tak projít, opéct si u ohně svoji uzeninu a i něco zažít.  Pokud půjdete po křížové cestě, jak okolo smuteční síně, nebo okolo pana Kašperáka, můžete se seznámit se stavem obnovy kaplí a s jejich výstavbou.

Pro děti budou připraveny různé kvízy a soutěže, můžete si  prohlédnout současný stav interiéru kaple a muži mohou zkusit svoje schopnosti ve vrhu dělovou koulí.

Pití a další občerstvení bude k dispozici.

Zve vás spolek Bernard ve spolupráci se skauty ze Zlatých Hor