III. procesí okolo vrchu sv. Rocha

23.07.2015 09:24

I když se minulá akce "Dělová rána" musela pro nepřízeň počasí zrušit, jistě se uskuteční III. procesí s pobožností křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha, na kterou vás srdečně zve spolek Bernard ve spolupráci s římskokatolickou farností Zlaté Hory.

Tentokrát bude věnováno sv. Jiří, ochránci v bojích jakéhokoliv druhu, proti válečným nebezpečím, patronu vojáků a zajatců. Proč sv. Jiří? Situace na různých místech ve světě včetně Evropy není taková, abychom byli k tomu lhostejní. Ovlivňuje život nás všech a v podstatě je vážně ohrožena budoucnost země a života na ní. Naším malým přispěním k nápravě současné situace je tato akce, která vybízí politiky a mocné tohoto světa, aby svými rozhodnutími přispěli k řešení stávající situace, respektujíc současně životní hodnoty, tradici a kulturu dotyčných oblastí.