Konání křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha

06.08.2013 17:26

V roce 2012 byla zahájena činnost občanského sdružení Bernard ve Zlatých Horách. V září téhož roku byla Zastupitelstvem města Zlatých Hor vyjádřena podpora hlavnímu záměru, který chce sdružení realizovat, tzn. záměru na opravu a obnovu křížové cesty. Za tuto podporu občanské sdružení upřímně děkuje. Dalším krokem bylo schválení návrhu projektu na odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku. Současně byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace včetně architektonického řešení jednotlivých kapliček.  V první polovině letošního roku byl navázán kontakt se spolkem německých rodáků v městě Bietigheim – Bissingen, s nimiž jsme konzultovali jejich podporu našemu projektu. Podpora z německé strany nám, věříme, umožní získat dotace z mezinárodních grantů.

V letošním roce bylo provedeno odstranění porostů z okolí kapliček a stávající cesty, za což patří poděkování zejména starostovi města Ing. Milanu Rácovi a zaměstnancům Služeb města Zlatých Hor.

Po několika desetiletích se v sobotu 17. srpna 2013 uskuteční První křížová cesta okolo vrchu sv. Rocha. Sraz účastníků bude v 15 hodin před farním kostelem ve Zlatých Horách. Po úvodním seznámení s akcí se účastníci přesunou k I. zastavení křížové cesty u smuteční síně, odkud bude procesí pokračovat po stávající trase pod vedením Mgr. M. Brutkowského a bude ukončeno u XIV. zastavení pod rodinným domem pana Kašperáka.

Občanské sdružení Bernard a Farní úřad ve Zlatých Horách tímto zve na I. křížovou cestu nejen věřící spoluobčany a návštěvníky města, ale také všechny příznivce zlatohorské historie, neboť prostor křížové cesty lze doprovodit také mottem „Křížová cesta, historie města“. Nejméně 300 let její existence tomu dává za pravdu.