Odhalení pamětní desky v Jesenickém týdeníku

16.05.2019 08:35

Článek Pavla Macháčka informuje o životě Vinzenze Braunera a vyzdvihuje význam jeho názorů a postoje k režimu do současné doby.

Fotogalerie