Opravy pokračují

28.05.2015 06:14

V měsících březnu až dubnu se provedla na kapličkách č.1,13 a 14 oprava střešní krytiny, takže všech osm kaplí má střechy v pořádku. Zbývají ještě provést drobné opravy, očištění některých stěn a úpravy terénu.

U kaple č.5 byl zkulturněn ořezem strom a vysekán křovinatý porost v jejím okolí. Zatím poslední akcí bylo znovuobnovení původního vodního koryta, které remízem odvádí vodu stékající drenáží z Biskupské kupy. Koryto bylo dlouholetou absencí údržby zarosteno a voda se rozllévala ve velké ploše okolo kapličky. Spolek Bernard děkuje panu místostarostovi J. Kozlovi a za odvedenou práci pracovníkům Technických služeb.

V pořadí jsou kaple č.1, 13 a 14

    

Fotodokumentace úpravy okolí kaple č. 5 a obnovení koryta