P. Vinzenz Brauner

06.05.2019 17:58

Vážení návštěvníci našich stránek,

oznamujeme vám, že v sobotu 11.5. bude v 10,00 hod. odhalena na farním kostele P. Marie Nanebevzaté ve Zlatých Horách pamětní deska P. Vinzenzi Braunerovi, faráři, děkanovi, místostarostovi a starostovi města Zlatých Hor, který pro své názory byl nacisty poslán do vyhnanství, kde také v roce 1943 zemřel.