Poděkování

10.08.2016 08:16

Spolek Bernard děkuje za sponzorský dar na opravu křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha  firmě Danek Group, s.r.o, panu Milanu Petrovi st.