Pozvánka na II. procesí

18.07.2014 09:53

Spolek BERNARD zve nejen zlatohorskou veřejnost na II. procesí křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha, které se uskuteční v sobotu 16. srpna. Setkání účastníků a zahájení bude u prvého zastavení u smuteční síně v 15,00 hod.

Úvodní loňské procesí, které se uskutečnilo po 75 letech, bylo věnováno myšlence obnovy této cesty, zajištění podpory, příznivců a financí pro zahájení oprav, což se také podařilo.

Letošní akce bude ve znamení postavy světce sv. Rocha, který byl po staletí uctíván především jako ochránce proti moru a kaple na vrchu je mu zasvěcena.

 

Kdo byl sv. Roch z Montpellieru?  Narodil se v tomto jihofrancouzském městě okolo roku 1295. Poté, co brzy ztratil oba rodiče, rozdal své jmění  chudým a vydal se jako poutník do Říma.  Měl schopnost zázračně uzdravovat  nemocné, zejména morem, čehož při svém putování  často využíval. Na zpáteční cestě sám onemocněl a jak praví legenda, pes mu v těžkých chvílích nemoci přinášel potravu. Po zázračném uzdravení se vrátil do Montpellieru, kde ho rodáci nepoznali a uvrhli jako špiona do žaláře, kde po pěti letech strádání 16. srpna 1327 zemřel.

 

Jak bylo uctívání sv. Rocha v minulých staletích vysoce aktuální a rozšířené po celé západní Evropě, lze paralelu jeho kultu vidět i v současnosti.  Mor, metla středověku, pod jehož názvem se mnohdy braly také různé epidemie a nemoci, jejichž příčiny člověk minulých staletí neznal a neměl proti nim účinné ochrany. Současná doba se svými chorobami, mezi které patří různá zhoubná nádorová onemocnění, HIV, ptačí či prasečí chřipky a řada dalších civilizačních zdravotních potíží, proti kterým také současný člověk těžko nachází bezpečnou a spolehlivou léčbu, lze slovně přirovnat k „moru“ tohoto věku. Letošní procesí tak bude svou myšlenkou věnováno všem, kteří „moru“ současnosti podlehli, zápasí s ním, nebo jim ovlivňuje a mění život. A jakkoli do myšlení lidí vstoupí postava sv. Rocha, jedno je jisté, stále ho potřebujeme.

Fotogalerie