Přání do nového roku 2019

01.01.2019 13:54

Spolek Bernard přeje všem svým příznivcům, občanům města a těm, kteří podporují naši činnost, do nového roku zdraví, pracovní úspěchy, rodinnou pohodu a splnění osobních přání a předsevzetí.

 

Současně se redakce občasníků Mozaiky omlouvá, že v roce 2018 nevyšlo další číslo. Důvodem byly závěrečné práce na křížové cestě, instalace obrazů, příprava a tisk brožury k posvěcení kaplí křížové cesty a vlastní organizace VI. procesí, stejně tak pracovní vytíženost v osobním zaměstnání. Jsme přesvědčení, že v novém roce bude vydávání Mozaiky pokračovat a čtenářům zpravodaje přinese určitě nové zajímavé informace z historie zlatohorského života.