Příspěvek města Zlaté Hory

23.04.2016 12:33

Městské zastupitelsvto Zlatých Hor schválilo na rok 2016 spolku Bernard příspěvek 40 000,- Kč na další pokračování obnovy křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha. Děkujeme.