Výstavba nových kaplí křížové cesty

12.06.2016 11:12

Koncem března zahájila firma ing. Petra Vidura,  Zepra mining, II. etapu obnovy křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha. Byly vyhloubeny výkopy pro založení základů a v polovině měsíce dubna zahájeno zdění kaplí č. 8 - 12 z betonových prefabrikátů. Potom následuje obložení bedněním z desek a odlitím do betonu pro vytvoření jednolitého vzhledu se zvýrazněnou sktrukturou desek. Po odstranění bednění bude na vrchol usazen betonový trojúhelníkový segment. Stav kaplí na snímcích je 19. května.

  Základy  kaple č. 7                                         Základy kaple č.8


  Kaple č. 8                               Kaple č. 9                                Kapleč. 10                

  Kaple č. 11                              Kaple č. 12