Archiv článků

Brožura o životě Vinzenze Braunera

07.06.2019 10:27
Zdravíme všechny příznivce našich stránek a zlatohorska. Oznamujeme, že je k dispozici vydaná brožura o životě zdejšího faráře, děkana, místostarosty a starosty města Zlatých Hor, Vinzenze Braunera, který patří k  nejvýznamnějším osobám našeho města. Brožura má 85 stran. Cena brožury je 50...

Odhalení pamětní desky v Jesenickém týdeníku

16.05.2019 08:35
Článek Pavla Macháčka informuje o životě Vinzenze Braunera a vyzdvihuje význam jeho názorů a postoje k režimu do současné doby.

Slavnostní odhalení pamětní desky

13.05.2019 11:14
V sobotu 11.5.2019 v 10 hod. začala vzpomínková akce na faráře, děkana, místostarostu a starostu města Zlatých Hor Vinzenze Braunera, spojená s odhalením jeho pamětní desky, která je instalována při 110. výročí převzetí farnosti Zlaté Hory. Po uvítání přítomných spolu se starostou města Ing....

P. Vinzenz Brauner

06.05.2019 17:58
Vážení návštěvníci našich stránek, oznamujeme vám, že v sobotu 11.5. bude v 10,00 hod. odhalena na farním kostele P. Marie Nanebevzaté ve Zlatých Horách pamětní deska P. Vinzenzi Braunerovi, faráři, děkanovi, místostarostovi a starostovi města Zlatých Hor, který pro své názory byl nacisty poslán do...

Poděkování

11.04.2019 18:16
Městské zastupitelstvo schválililo finanční příspěvek spolku Bernard na dokončení akce "Křížová cesta okolo vrchu s. Rocha". Děkujeme

Přání do nového roku 2019

01.01.2019 13:54
Spolek Bernard přeje všem svým příznivcům, občanům města a těm, kteří podporují naši činnost, do nového roku zdraví, pracovní úspěchy, rodinnou pohodu a splnění osobních přání a předsevzetí.   Současně se redakce občasníků Mozaiky omlouvá, že v roce 2018 nevyšlo další číslo. Důvodem byly...

VI. procesí a posvěcení křížové cesty

01.01.2019 13:36
VI. procesí okolo vrchu sv. Rocha   V neděli 19.8. v 15,00 se uskutečnilo VI. procesí okolo vrchu sv. Rocha a současně i posvěcení této cesty. Přibližně 60 účastníků z Česka i Polska se za slunečného horkého počasí sešlo u prvního zastavení a byli účastni poděkování všem, kteří se...

VI. procesí a posvěcení křížové cesty

08.08.2018 08:57

Poděkování

08.08.2018 08:54
Spolek Bernard děkuje firmě Studio4 s.r.o., Zlaté Hory za zhotovení informačních tabulek pro kapličky křížové cesty. B.D.

Poděkování

21.02.2018 10:45
Spolek Bernard děkuje manželům Jamborovým ze Zlatých Hor za dar pro obnovu křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha. Za spolek Boleslav Doboš
Záznamy: 1 - 10 ze 50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>