Archiv článků

VII. procesí okolo vrchu sv. Rocha

04.09.2019 07:05
Již po sedmé  se uskutečnilo  v sobotu 18.8. procesí s pobožností křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha a jeho patronem byl sv. Tomáš Morus. Procesí bylo pod vedením bývalého duchovního správce ve Zlatých Horách P. Pavla Kuchaře, který si udělal čas, aby se setkal nejen se svými bývalými...

Návštěva Zlatých Hor

04.09.2019 06:24
3.8. 2019 navštívili naše město členové družebních pěveckých sborů z Krnova a německého městečka Biberbachu nedaleko Mnichova. Hosté navštívili farní kostel a vyslechli si jeho stručnou historii a následně pokračovali pobožností křížové cesty po obnovené cestě okolo sv. Rocha. Po skvělém obědu v...

VII. procesí okolo vrchu sv. Rocha

17.07.2019 14:57
Zdravíme všechny příznivce našich net-stránek. V neděli 18.8. v 15,00 h. se uskuteční VII. procesí s pobožností křížové cesty okolo vrchu sv. Rocha. Po úvodním slovu a přivítání poutníků bude pokračovat pobožnost křížové cesty pod vedením otce Pavla Kuchaře z Dolního Benešova, bývalého faráře ve...

Brožura o životě Vinzenze Braunera

07.06.2019 10:27
Zdravíme všechny příznivce našich stránek a zlatohorska. Oznamujeme, že je k dispozici vydaná brožura o životě zdejšího faráře, děkana, místostarosty a starosty města Zlatých Hor, Vinzenze Braunera, který patří k  nejvýznamnějším osobám našeho města. Brožura má 85 stran. Cena brožury je 50...

Odhalení pamětní desky v Jesenickém týdeníku

16.05.2019 08:35
Článek Pavla Macháčka informuje o životě Vinzenze Braunera a vyzdvihuje význam jeho názorů a postoje k režimu do současné doby.

Slavnostní odhalení pamětní desky

13.05.2019 11:14
V sobotu 11.5.2019 v 10 hod. začala vzpomínková akce na faráře, děkana, místostarostu a starostu města Zlatých Hor Vinzenze Braunera, spojená s odhalením jeho pamětní desky, která je instalována při 110. výročí převzetí farnosti Zlaté Hory. Po uvítání přítomných spolu se starostou města Ing....

P. Vinzenz Brauner

06.05.2019 17:58
Vážení návštěvníci našich stránek, oznamujeme vám, že v sobotu 11.5. bude v 10,00 hod. odhalena na farním kostele P. Marie Nanebevzaté ve Zlatých Horách pamětní deska P. Vinzenzi Braunerovi, faráři, děkanovi, místostarostovi a starostovi města Zlatých Hor, který pro své názory byl nacisty poslán do...

Poděkování

11.04.2019 18:16
Městské zastupitelstvo schválililo finanční příspěvek spolku Bernard na dokončení akce "Křížová cesta okolo vrchu s. Rocha". Děkujeme

Přání do nového roku 2019

01.01.2019 13:54
Spolek Bernard přeje všem svým příznivcům, občanům města a těm, kteří podporují naši činnost, do nového roku zdraví, pracovní úspěchy, rodinnou pohodu a splnění osobních přání a předsevzetí.   Současně se redakce občasníků Mozaiky omlouvá, že v roce 2018 nevyšlo další číslo. Důvodem byly...

VI. procesí a posvěcení křížové cesty

01.01.2019 13:36
VI. procesí okolo vrchu sv. Rocha   V neděli 19.8. v 15,00 se uskutečnilo VI. procesí okolo vrchu sv. Rocha a současně i posvěcení této cesty. Přibližně 60 účastníků z Česka i Polska se za slunečného horkého počasí sešlo u prvního zastavení a byli účastni poděkování všem, kteří se...
Záznamy: 1 - 10 ze 53
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>