Rejvíz

Jednou z řady přidružených obcí k městu je Rejvíz, který je vesnickou památkovou zónou. Poměrně jednotná zástavba dřevěných přízemních domků je přitažlivá  svou barevností. Přírodní rezervací je rašeliništní Velké a Malé Mechové jezírko s naučnou stezskou. V obci je u kostela tkalcovská expozice dokumentující tradici zdejšího kraje v dobové světnici bývalé fary.

Fotogalerie