Co nového počátkem roku 2014

24.02.2014 08:51

    Nadešel rok 2014 a spolek čekají úkoly a jednání, které by měly zajistit dostatek finančních prostředků pro zahájení obnovy kapliček. Vyvíjíme v této věci celou řadu iniciativ. Chtěli bychom především využít další grantové programy, např. Krajského úřadu Olomouckého kraje, Ministerstva kultury a dalších. Stejně tak věříme v kladný přístup a podporu místních institucí, podnikatelů a občanů, včetně bývalých rodáků žijících mimo naše město i republiku.

    Spolek BERNARD je nezisková organizace bez finančních příjmů a její činnost je závislá na vnější podpoře. Od toho se také odvíjí veškeré dění. Pro všechny, kteří jsou v současnosti ochotni vyjádřit uvedenému projektu svou přízeň, vydává spolek přispěním místní firmy Halen pana Petroše sbírkovou pamětní medaili (32 mm, patina, lesk), která bude společně s informačním letákem sloužit příznivcům a dárcům jako upomínka jejich podpory. Text medaile je dvojjazyčný pro záměr Česko-německého fondu na oslovení druhé strany.  Spolek dále přijme každý podnět, nápad, osobní přispění nebo finanční dar, který přispěje ke zdárnému průběhu obnovy křížové cesty.

  Pamětní mince 

    

Pro všechny, kteří nás chtějí podpořit, uvádíme potřebné údaje:

Spolek BERNARD, Mánesova 589, 793 76 Zlaté Hory

IČ 22750789

DIČ – CZ22750789

Číslo účtu:  2600328754/2010

Mail: bernhardus@seznam.cz

www.bernard0.webnode.cz

 

    Závěrem spolek BERNARD děkuje za vstřícný přístup města Zlatých Hor, zejména panu starostovi Ing. Milanu Rácovi, MUDr. Antonínu Kořenkovi Ph.D., Ing. Augustinu Bitarovi a dalším členům zastupitelstva města. Poděkování patří firmě Halen pana Čestmíra Petroše za praktický přístup a dar, panu Miroslavu Sýkorovi ze Služeb Města Zlatých Hor a jeho spolupracovníkům za úpravu terénu v bezprostředním okolí kapliček. V neposlední řadě patří uznání panu Petru Labašovi, DiS. za náročnou a odpovědnou projektovou práci, Ing. arch. Robertu Damcovi (Praha) za uměleckou vizi obnovovaných kaplí, Mgr. et Bc. Petře Rozbrojové za nekonečné jazykové překlady, paní Kvasnicové za odbornou práci a jistě také všem dalším členům BERNARDA za podporu.

 Těší nás také vyslovená i zatím neznámá podpora všech, kteří o nás vědí z internetových stránek.

Za spolek BERNARDpředseda Bc. Boleslav Doboš