Sekání trávy

24.05.2016 13:58

Jelikož úsek křížové cesty mezi V. a VI. zastavením není vyšlapán turisty, je nutné zatím vysekat každý rok trávu. V sobotu 21.5. tak bylo provedeno za příznivého počasí a v zarostlé louce byla brzy znatelná nová pěšina, včetně vyčištění okolí obou kapliček.