VI. procesí a posvěcení křížové cesty

01.01.2019 13:36

VI. procesí okolo vrchu sv. Rocha

 

V neděli 19.8. v 15,00 se uskutečnilo VI. procesí okolo vrchu sv. Rocha a současně i posvěcení této cesty. Přibližně 60 účastníků z Česka i Polska se za slunečného horkého počasí sešlo u prvního zastavení a byli účastni poděkování všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na úspěšné rekonstrukci tohoto projektu. Byly to jak státní úřady, samospráva města, nadace, podnikatelé a samozřejmě i občané, nejen našeho města. Akce se zúčastnili poutníci, zastupitelé města, podnikatelé a také umělci obou zemí, kteří vyzdobili svými díly kapličky.

Posvěcení křížové cesty provedl otec P. Zachrla z Holčovic a za jeho vedení pokračovalo procesí pobožností křížové cesty. Náročné teplotní podmínky zastavily několik účastníků před výstupem k šestému a sedmému zastavení, ale většina tuto výzvu zvládla. Příjemná část lesního úseku mezi sedmým a dvanáctým zastavením dala poutníkům odpočinkový tělesný impuls, doplněný skvělými duchovními promluvami otce Zachrly. Nelze jen říct, že odpoledne se vydařilo. Po ukončení procesí následovalo drobné občerstvení, které poskytlo nové kalorie pro návrat domů.  

Křížová cesta nyní plní jak svou základní náboženskou funkci, tak její trasu mohou využít i ti, kteří ohodnotí výtvarné práce malířů jesenického česko-polského příhraničí, včetně zhodnocení postupu architekta a jeho pojetí staveb nových kaplí. Nezajímavou určitě nemusí být cesta i pro relaxační sportovní a turistické využití, kde se střídají náročné i odpočinkové úseky pro pěší, včetně krásných výhledů do krajiny polské nížiny, na Biskupskou kupu, nebo v závěru křížové cesty na Příčnou horu a město.

Zveme nejen zlatohorskou veřejnost k návštěvě okolí vrchu sv. Rocha.

 

Fotogalerie: VI. procesí a posvěcení křížové cesty